El Celler més petit del món

El Celler
més petit del món

La finca

Les Acàcies és una finca situada a una altitud mitjana de 500 m. dins el terme municipal d’Avinyó, a la zona a nord de l’altiplà de Bages. Amb un clima mediterrani de tendència continental, sec -húmit, amb altes variacions tèrmiques. Totes les nostres vinyes es troben a la mateixa finca al voltant del nostre Celler.

Microvinificacions amb atenció al detall

Tot i ser un petit celler, elaborem els nostres vins mitjançant microvinificacions en petites quantitats. Això ens permet aconseguir la mi­llor expressió de cada varietat i el seu terrer, i tenir cura de molts detalls que a gran escala poden passar per alt.

Per a la criança de les gammes Avinius i Ins­tant de flor, utilitzem botes de roure francès. Aconseguim aportacions d’aromes balsàmiques i especiades, molt res­pectuoses amb les varietats d’aquests vins.

Per a les gammes Desbordant i Opositor, utilitzem diferents tipus de dipòsits de ciment, ovoides, galledes o àmfores. Els tanins són més suaus i augmenten les aromes florals.

L’excel·lent microoxige­nació que proporcionen és molt adequada per a realçar la sensació en boca, perquè s’aconse­gueix més untuositat i complexitat

Les nostres vinyes

Les 11 hectàrees de vinyes, estan envoltades de pinedes, roures, alzines i espècies arbustives com les brolles de romaní i bruc, que predo¬minen en els relleus que envolten el riu Relat, que travessa la nostra finca:

A la finca predominen els sòls argilosos amb gres, que donen tensió als nostres vins. També tenim algunes vinyes amb textura franca i sòls més drenats que eviten la compactació i man¬tenen una bona permeabilitat. Aquesta variabi¬litat fa que puguem aconseguir un cupatge final més complet i equilibrat.

La nostre principal obstinació és aconseguir la millor matèria primera possible, un raïm de qualitat suprema i per això dediquem esforços i cures en mantenir el millor equilibri entre els recursos naturals i la productivitat de la vinya, amb la mínima intervenció de labors o agents externs a la seva pròpia naturalesa.

Per aconseguir-ho, estructurem el sòl de les vinyes amb cobertes vegetals, que arrelen sub-terràniament i aporten matèria orgànica molt beneficiosa per als sòls.

Elaborem fertilitzants homeopàtics prepa¬rats amb plantes i flors, moltes recollides a la nostra pròpia finca, i adobem els cultius amb barreges de substàncies minerals, vegetals i animals que, exposades a les forces naturals, procuren uns sòls rics en nutrients