Política de privacitat

Política de
privacitat

Protecció de dades
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ASBIAL TERMS, S.L. informa als usuaris de les seves websites que les dades personals obtingudes per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, s’introduiran en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de ASBIAL TERMS, S.L., amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, ASBIAL TERMS, S.L. informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició escrivint a l’adreça: ASBIAL TERMS, S.L.; c/ Bori i Fontestá, 11 pral. 2ª, 08021 Barcelona. Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.