Les nostres vinyes

Les nostres vinyes

Les 11 hectàrees de vinyes, estan envoltades de pinedes, roures, alzines i espècies arbustives com les brolles de romaní i bruc, que predo¬minen en els relleus que envolten el riu Relat, que travessa la nostra finca:

A la finca predominen els sòls argilosos amb gres, que donen tensió als nostres vins. També tenim algunes vinyes amb textura franca i sòls més drenats que eviten la compactació i man¬tenen una bona permeabilitat. Aquesta variabi¬litat fa que puguem aconseguir un cupatge final més complet i equilibrat.

La nostre principal obstinació és aconseguir la millor matèria primera possible, un raïm de qualitat suprema i per això dediquem esforços i cures en mantenir el millor equilibri entre els recursos naturals i la productivitat de la vinya, amb la mínima intervenció de labors o agents externs a la seva pròpia naturalesa.

Per aconseguir-ho, estructurem el sòl de les vinyes amb cobertes vegetals, que arrelen sub-terràniament i aporten matèria orgànica molt beneficiosa per als sòls.

Elaborem fertilitzants homeopàtics prepa¬rats amb plantes i flors, moltes recollides a la nostra pròpia finca, i adobem els cultius amb barreges de substàncies minerals, vegetals i animals que, exposades a les forces naturals, procuren uns sòls rics en nutrients